STARTS B.V. initieert, investeert in, ontwikkelt en bouwt planconcepten voor woningen in leegstaande kantoorgebouwen. Onze missie en doel is eenvoudig en helder:

“Het realiseren van betaalbare woningen voor iedereen!”

Met het intreden van de financiële en economische crisis in 2008 is er steeds minder vraag naar kantoorruimte. Vooral in de Randstedelijke gemeenten is er een substantiële kantoren leegstand welke op korte tot middellange termijn maar moeizaam invulling zal krijgen. Mede door deze leegstand en de economische gevolgen van de crisis voor beleggers, investeerders en banken zijn leegstaande kantoorgebouwen fors afgewaardeerd.

Naast bovengenoemde problematiek is aan de andere zijde van het spectrum een groeiende vraag naar kwalitatieve woonruimte. De explosieve woningmarkt-ontwikkeling tot 2008 en navenante prijsontwikkeling heeft tot gevolg gehad dat starters en alleenverdieners op de koopmarkt met modale inkomens (gebaseerd op leeftijd) al jaren nauwelijks een koopwoning of appartement kunnen bemachtigen. Daarnaast de eisen voor het verkrijgen van een hypotheek de afgelopen jaren aanzienlijk aangescherpt, waarmee dit financieel, zonder hulp van bijvoorbeeld ouders, nagenoeg onmogelijk is geworden.

Door goed de markt te analyseren en scherp in te kopen zijn wij in staat leegstaande kantoorgebouwen te verwerven en te ontwikkelen tot appartementen, waarbij wordt gekeken naar de financieringsbeperkingen van de starters en alleenstaanden. Niet alleen het kantoorgebouw en het financieringsvraagstuk, maar vooral ook de wensen en eisen van onze doelgroep met ook de snel veranderende technische mogelijkheden zijn van belang. De snel veranderende technische mogelijkheden spelen hierin ook een grote rol. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan, middels enquêtes en vraaggesprekken met de doelgroep en experts in het gebied, en zijn do gekomen tot ons optimale Startsconcept.